Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser

For at blive optaget på en af de gymnasiale uddannelser (hf, hhx, htx eller stx) skal man opfylde visse betingelser.

Kravene er ens for hhx, htx og stx, men lidt anderledes for hf.

Der findes også særlige regler for optagelse til studenterkursus, studieforberedende enkeltfag og pre-IB.