Åbent hus/Info-møder på ungdomsuddannelserne mv.

7. oktober 2021 - Anne Mette Hansen

Åbent hus/Info-møder på ungdomsuddannelserne mv.

Få overblikket her

Social- og Sundhedsskolen (EUD/EUX) Svendborg 9. december 2021 - Odense 29. januar 2022

Svendborg Erhvervsskole (EUD/EUX) - Der afholdes ikke åbent hus, men man er altid velkommen til at lave en aftale med en af vejlederne

Svendborg Gymnasium (STX/HF) - Info-møde mandag 24. januar 2022 og lørdag 29. januar 2022

Svendborg Handelsgymnasium (HHX) - Åbent hus 22. januar 2022

Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) - Åbent hus 22. januar 2022

Dalum Landbrugsskole afd. Korinth (EUD/EUX) - Åbent hus 20. november 2021 

Svendborg Søfartsskole - Åbent hus for HF-Søfart 15. og 29. januar 2022 kl. 10.00-14.30

VUC FYN bl.a. Svendborg/Ærø  HF Søfart  m.fl. - se datoer her

FGU Syd- og Midtfyn Ønsker du at komme på FGU, skal du kontakte din uu-vejleder