Åbent hus/Info-møder på ungdomsuddannelserne mv.

Tegning med uddannelsesmuligheder efter endt folkeskole
7. oktober 2021 - Anne Mette Hansen

Åbent hus/Info-møder på ungdomsuddannelserne mv.

Få overblikket her

Social- og Sundhedsskolen (EUD/EUX) Åbent hus aflyst - få mere info her

Svendborg Erhvervsskole (EUD/EUX) - Der afholdes ikke åbent hus, men man er altid velkommen til at lave en aftale med en af vejlederne

Svendborg Gymnasium (STX/HF) - Virtuelt åbent hus 24. januar 2022 kl. 19.00 

Svendborg Handelsgymnasium (HHX) - Virtuelt åbent hus 22. januar 2022 kl. 10.00

Svendborg Tekniske Gymnasium (HTX) - Virtuelt åbent hus 22. januar 2022 kl. 10.00

Dalum Landbrugsskole afd. Korinth (EUD/EUX) - Åbent hus 22. januar 2022 kl. 10-14

VUC FYN bl.a. Svendborg/Ærø  HF Søfart  m.fl. - se datoer her

FGU Syd- og Midtfyn Ønsker du at starte på FGU, skal du kontakte din uu-vejleder

Fyns gymnasier STX/HF/IB samlet oversigt

Nymarkskolen 10. klasse PDF icon Åbent hus 22. februar 2022 kl. 16.30