Har du hørt om Eux?

13. november 2017 - Anne Mette Hansen

Har du hørt om Eux?

Student og faglært - to uddannelser i én

Erhvervsskole eller gymnasiet? Det er et valg, de fleste børn skal træffe efter grundskolen. Men siden 2010 har man via eux kunnet vælge at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og dermed både blive faglært og student. Det ved de fleste forældre og deres børn i alderen 12-17 år bare ikke. Kun 47 procent af forældrene og 43 procent af børnene svarer i en ny rundspørge foretaget for Undervisningsministeriet, at de kender til eux. Til sammenligning kender 87 procent af forældrene til indholdet i stx. Det skal den nye kampagne ”Eux – student og faglært” være med til at ændre.


”Eux er et spændende alternativ til en klassisk gymnasial eller erhvervsrettet uddannelse. Det er et forløb, der giver de unge mulighed for at tilegne sig både boglige og håndværksmæssige kundskaber, og med et svendebrev i hånden og en studenterhue på hovedet er verden åben for eux’erne. Men det er også et relativt nyt uddannelsestilbud, som mange ikke kender og måske aldrig har hørt om. Derfor sætter vi nu gang i en kampagne, der skal øge kendskabet til eux,” siger undervisningsminister Merete Riisager.


Tidligere i år viste en evaluering, at eux kan trække en ny type unge til erhvervsuddannelserne. Halvdelen af eux-eleverne svarede i den forbindelse, at de ville have valgt gymnasiet, hvis ikke de havde haft mulighed for at vælge eux.


”Eux – student og faglært”-kampagnen er særligt forankret på Facebook-siden Eux, der løbende opdateres med nyheder, videoer og andet indhold. Her vil der også være adgang til en eux-bot, der via Messenger besvarer spørgsmål om eux. Derudover sendes kampagnemateriale til skoler og UU-vejledere.