Virtuelle forældremøder

Billede af skilte Plan A B C
29. januar 2021 - Anne Mette Hansen

Virtuelle forældremøder

UU Sydfyn har 25. - 28. januar 2021 afholdt virtuelle forældremøder for 9. og 10. klasse på alle folkeskoler i UU Sydfyn.

Til forældremøderne er flg. præsentationer blevet vist.

Har I brug for vejledning vedr. valg af uddannelse, så kontakt jeres uu-vejleder eller ring til UU Sydfyn på 23314675.