18-24 år

18-24 år

Indtil du bliver 25 år har du en UU-vejleder, som kan vejlede dig om valg af ungdomsuddannelse.

Din UU-vejleder kan vejlede dig i forhold til hvilken uddannelse, du kan starte på og hvad der skal til, for at du kan gennemføre den.

Kontakt din UU-vejleder for at aftale et møde.

Har du afsluttet en ungdomsuddannelse skal du kontakte Studievalg Fyn eller E-vejledning.