Erhvervspraktik/Praktisk erhvervsorientering

Illustration Erhvervspraktik
Illustration Erhvervspraktik

Erhvervspraktik/Praktisk erhvervsorientering

I 6. - 10. klasse er der forskellige muligheder for at komme i praktik.

Erhvervspraktikken er en mulighed for at stifte bekendtskab med fx et job i en virksomhed. Eleven skal som udgangspunkt selv finde sin praktikplads. 
Der findes også særlige praktikforløb fx forsvaret. Tal med din UU-vejleder om disse muligheder. 
Elever i 6.-10. klasse kan komme i praktik op til 13 uger af et skoleår, hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende. Det kræver særlige aftaler med skole/forældre/virksomhed og UU Sydfyn. 
Da eleverne skal være forsikret gennem Statens Selvforsikring, skal al praktikformidling gå gennem UU Sydfyn. Der skal udfyldes en praktikseddel, som skal underskrives af forældre og eleven. 

På hjemmesiden Elevpraktik.dk finder du hundredevis af lokale virksomheder, som tilbyder erhvervspraktik. Virksomhederne har ikke garanteret at tage imod alle ansøgninger, men vil gerne, hvis det er muligt.

 

Unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse har ligeldes mulighed for at deltage i i praktisk erhvervsorientering, der er iværksat af kommunalbestyrelsen efter §3, stk.3, i lov om kommunal indsats for unge under 25 år.