8. klasse

8. klasse

Vejledning i 8. klasse

I 8. klasse vil du igen møde din UU-vejleder. Vejlederen kommer og orienterer om uddannelsessystemet og hvorledes du kan søge hjælpe på  Uddannelsesguiden.
 

I løbet af efteråret vil du og dine klassekammerater blive vurderet på jeres uddannelsesparathed. Hvis du bliver erklæret ikke-uddannelsesparat, får du individuelle samtaler med UU-vejlederen. Det er din skole, der vurderer om du er uddannelsesparat.

Uddannelsesparat

 

Beøg på forskellige ungdomsuddannelser

I 8. klasse skal du og dine klassekammerater på et 5-dages introduktionskursus på ungdomsuddannelserne, så du får kendskab til de forskellige uddannelsesmuligheder efter 9. eller 10. klasse.

Inden du og din klasse skal besøge ungdomsuddannelserne, vil UU-vejlederen orientere din klasse om de forskellige uddannelser.