10. klasse

10. klasse

Vejledning i 10. klasse

Har dit barn har brug for et ekstra skoleår efter 9. klasse, inden valg af ungdomsuddannelse, er der mulighed for at tage 10. klasse. Der kan afsluttes i flere fag med  en 10. klassesprøve.

Man kan gå i 10. klasse på det lokale 10. klassescenter, på nogle fri- og privat skoler samt efterskoler.

10. klasse er et ekstra skoleår, man kan tage, hvis man fx har brug for at blive bedre i nogle fag eller er usikker på, hvilken ungdomsuddannelse man vil vælge.

EUD10
EUD10 er et tilbud til den unge der har udfordringer i forhold til at opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelser eller er uafklaret i  forhold til valg af uddannelse.
I UUSydfyns område tilbydes EUD10 på Nymarkskolen.

I UUSydfyns område kan man tage 10. klasse følgende steder:

Folkeskoler:

Nymarkskolens 10. kl., Svendborg
Ørstedskolen, Rudkøbing
Marstal Skole

Fri- & private skoler:

Ida Holst Skole, Svendborg
Haarhrs Skole, Svendborg

Hvis man vil tage 10. klasse på en efterskole