18 - 24 årige

18 - 24 årige

Den unge kan indtil det 25. år  kontakte en UU-vejleder, som kan vejlede om valg af ungdomsuddannelse.

UU-vejlederen kan vejlede i forhold til uddannelse og adgangskrav. 

Har man afsluttet en ungdomsuddannelse skal man benytte Studievalg Fyn eller E-vejledning.