7. klasse

7. klasse

Vejledning i 7. klasse

I 7. klasse vil jeres barn møde UU-vejlederen for første gang. Vejlederen vil komme og fortælle klassen om uddannelsessystemet.

Jeres barn vil også få vist forskellige vejledningsværktøjer, f.eks. Uddannelsesguiden. Dette er en stor hjælp, når I skal drøfte jeres barns uddannelsesvalg. I nogle tilfælde kan det være, at eleverne først får denne introduktion i begyndelsen af 8. klasse. UU-vejlederen vil planlægge det sammen med skolen.