8. klasse

8. klasse

Vejledning i 8. klasse

I 8. klasse vil jeres barn igen møde UU-vejlederen. UU-vejlederen vil i den kollektive vejledning orientere klassen om uddannelsessystemet og uddannelsesguiden.

Orienteringsaften
I løbet af efteråret afholder UUSydfyn en orienteringsaften for alle grundskoler. Her vil UU-vejledere orieintere generelt om uddannelsessystemet.

Uddannelsesparathed
Inden 1. december vurderer skolen, om jeres barn er uddannelsesparat. Hvis jeres barn erklæres ikke-uddannelsesparat, får han/hun individuelle samtaler med UU-vejlederen. 

I samarbejde med jer, skolen og UU-vejlederen  udarbejdes en plan for jeres barn.

Introduktionskursus:
I 8. klasse kommer eleverne på et 5-dags introduktionskursus, hvor de vil besøge forskellige ungdomsuddannelser.
UU-vejlederen giver et oplæg til kurset.