Fritidsjobambassadør

Illustration Fritidsjobambassadør
Illustration Fritidsjobambassadør

Fritidsjobambassadør

Fritidsjob er rampen til fremtiden for unge, og derfor arbejder Projekt Fritidsjob med at få flere unge i fritidsjob i Svendborg. Især for unge, som er udsatte eller ikke-uddannelsesparate, kan fritidsjob gøre en stor forskel i forhold til at motivere og ruste dem til at gennemføre ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. 

Projekt Fritidsjob er støttet af den A.P. Møllerske støttefond (2018-2021) og er et samarbejde mellem UU Sydfyn, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, Nymarkskolen, Issø-skolen, Stokkebækskolen, Familie og Uddannelse, samt Aktive Boligområder i Svendborg (boligsocial helhedsplan). Projektet bygger videre på et pilotprojekt i perioden 2016-2017, som UU Sydfyn, Nymarkskolen og Aktive Boligområder udviklede. Desuden trækker projektet på forskning og undersøgelser, som samstemmende viser, at fritidsjob er et effektivt og godt redskab til at hjælpe unge videre. 

Projektet fritidsjob-ambassadører gør en særlig indsats for at bygge bro mellem de unge og virksomheder i Svendborg, som oplever at få kontakt til en helt ny måægruppe af meget motiverede unge, som arbejder på helt ordinære vilkår. Fritidsambassadørerne bistår desuden med mange af de praktiske ting og agerer som bindeled mellem den unge, arbejdsgiver, skoler og forældre. 

Fritidsambassadør på Nymarkskolen er UU vejleder Hanne Skov 29273013
Fritidsjobambassadør på Issø og Stokkebækskolen er UU vejleder Per Okkels 30174421

For informationer om projektet kontakt leder af UU Sydfyn Anne Marie Nyborg 21298467