Grundskoler

Grundskoler

Et godt samarbejde mellem grundskole og UUSydfyn er en forudsætning for, at intentionerne om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse opfyldes. UU Sydfyn indgår i en arbejdsgrupper med Svendborg, Langeland og Ærø Kommune. Arbejdsgruppen har produceret et inspirationshæfte til lærere og vejledere for vejledning, parathedsvurdering samt uddannelse og job.