Ungdomsuddannelserne

Ungdomsuddannelserne

UUSydfyn samarbejder tæt sammen med alle ungdomsuddannelser både lokalt og regionalt. Der afholdes bl.a. årlige orienteringsmøder mellem ungdomsuddannelserne og UUSydfyn, samt mange netværksmøder.
UUSydfyn indgår gerne i projekter med ungdomsuddannelserne, der hvor det måtte have relevans.