Samarbejde med jobcentre i de 3 kommuner

Samarbejde med jobcentre i de 3 kommuner

UUSydfyn deltager i visitationssamtaler med unge mellem 18-24 årige i de 3 kommuner. Efter aftale med det lokale jobcenter kan UU-vejledere ligeledes deltage i visitationssamtaler med unge op til det 30. år

Desuden deltager UUSydfyn i rehabiliteringsmøder:

Svendborg
UU-vejleder Nicoline Misser nicoline.misser@svendborg.dk

Langeland
UU-vejleder Gert Hjuler gert.hjuler@svendborg.dk

Ærø
UU-vejleder Peder Binderup Larsen peder.larsen@svendborg.dk